Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Celostátní volební Valná hromada AKC ČR 2017

Přílohy ke stažení Související články a fotogalerie Online přihláška

Související články

FOTOGALERIE

Soubory ke stažení

Dotazník pro kandidáty do nového představenstva / revizní komise - VVH, 7.1.2017

Jméno a příjmení
Adresa
E-mail
Telefon
Věk
Narozen/a
Vyučen kuchařem /cukrářem:
Kandiduji do:
Členem AKC ČR v regionální pobočce
Členem od roku
Současné povolání
Nejdůležitější předchozí zaměstnání
Dosavadní aktivity v AKC ČR
Proč kandiduji (co bych chtěl jako člen představenstva / revizní komise prosazovat, uskutečňovat či změnit):
Souhlasím, aby údaje z dotazníku byly použity pro uveřejnění v odborném tisku a webových stránkách AKC ČR.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) zájmovým spolkem Asociace kuchařů a cukrářů ČR z.s. (dále jen „AKC ČR“), se sídlem U Krbu 521/45, Praha - 10, 108 00 (dále jen „správce“) pro účely uvedené níže.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace ze semináře/ soutěže/akce za účelem umístění mé fotografie v digitální podobě v databázi AKC ČR z.s. na portále www stránek AKC ČR z.s. a to po dobu 10 let.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu 10 let.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka akcí a seminářů z webových stránek www.akc.cz. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován s nabídkou pořádání akcí a seminářů prostřednictvím telefonu a elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 10 let.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Prosím, je nutné zakliknout spam ochranu, jinak formulář nebude odeslán:

Datum: 07.01.2017Čas: 8:00-16:00
Místohotel Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 - VysočanyPobočka: Centrála AKC ČR

Výsledky voleb do představenstva AKC ČR pro období 2017 - 2020

Do představenstva byli zvoleni:

Bc. Miroslav Kubec, Jakub Sedláček, Eliška Dernerová, Jiří Roith, Tomáš Popp, Ing. Věra Rejhonová, Ing. Zdeněk Hladík, Bc. Marek Svoboda, Ing. Roman Sejval, Michal Hampejs, Pavlína Berzsiová, Martin Havel, Jiří Středa, Tomáš Kourek

Kontrolní a revizní komise:

JUDr. Vladimír Vyhnis, Eva Vylítová, Ing. Jindřich Žydek

 

Na prvním zasedání dne 7. ledna 2017 představenstvo volilo ze svého středu prezidenta 

a prezident si poté zvolil dva víceprezidenty:

Prezidentem pro následující volební období se stal jednohlasně Bc. Miroslav Kubec

Viceprezident AKC ČR (pro kuchařskou sekci): Jakub Sedláček

Viceprezident AKC ČR (pro cukrářskou sekci): Pavlína Berzsiová

 

„Děkujeme všem členům odstupujícího představenstva za jejich práci po celé uplynulé období a nově zvolenému představenstvu přejeme hodně úspěchů při práci pro Asociaci kuchařů a cukrářů ČR, její členy a partnery.

Děkujeme také paní Horníkové, která se přihlásila do volebního klání a nabídla tak svou pomoc při rozvoji naší Asociace. Přestože nebyla zvolena do představenstva AKC ČR, všichni si velmi vážíme jejího zájmu a byli bychom rádi, kdybychom s ní mohli počítat i do budoucna. Věříme, že prostor pro spolupráci bude nemalý."

 

Děkujeme všem partnerům za podporu a spolupráci. 

 

AKC ČR

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky si Vás dovoluje pozvat

na jednání celostátní volební Valné hromady AKC ČR 

dne 7. ledna 2017 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33,

Praha 9 - Vysočany.


Pokud máte zájem podílet se aktivně na dění v AKC ČR a rozvoji české gastronomie, pracovat v celorepublikovém představenstvu a ovlivňovat další směry činnosti, vyplňte a zašlete svou kandidátku ! Máte příležitost i Vy !!!

Kandidáti do nového představenstva AKC ČR, kteří již zaslali přihlášku: Tomáš POPP, Martin HAVEL, Bc. Miroslav KUBEC, Eliška DERNEROVÁ, Pavlína BERZSIOVÁ, Tomáš KOUREK, Ing. Zdeněk HLADÍK, Jakub SEDLÁČEK, Ing. Roman SEJVAL, Bc. Maria HORNÍKOVÁ, Ing. Věra REJHONOVÁ, Bc. Marek SVOBODA, Jiří ROITH, Michal HAMPEJS

Kandidáti do revizní a kontrolní komise AKC ČR:  JUDr. Vladimír VYHNIS, Eva VYLÍTOVÁ, Ing. Jindřich ŽYDEK


Program volební Valné hromady 

8.00   

- Registrace účastníků s možností zaplacení členských příspěvků na rok 2017         

10.00              

- Zahájení Valné hromady

- Schválení programu Valné hromady

- Volba mandátové, návrhové a volební komise

- Zpráva prezidenta AKC ČR o činnosti AKC ČR za uplynulé období, hlavní směry rozvoje v letech 2017/ 2018

- Zpráva revizní a kontrolní komise

- Vystoupení čestných hostů

- Zpráva mandátové komise

- Zpráva volební komise, schválení volebního řádu a představení kandidátů

- Volby nového představenstva a revizní komise

12.00  

 Oběd    

13.00              

- Prezentace partnerů

- Představení Sekce účelového stravování 

- Předání ocenění

- Diskuze

- Informace volební komise o výsledku voleb

- Zpráva mandátové a volební komise, usnesení VH přednese návrhová komise

15:30    - Předpokládané ukončení Valné hromady      


Generální partner AKC ČR

Bidfood

Hlavní partneři AKC ČR

InterGast Vitana
 

Partneři AKC ČR

Diversey Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Fomi Gastrojobs.cz JLV, a.s. Nektar natura Nestlé Professional Robot Coupe
 

Ostatní partneři

AMSP ČR Asociace hotelů a restaurací ČR Česká barmanská asociace Český systém kvality služeb Chytré lékárničky Czech Carving Studio s.r.o. Czech Specials Czech Tourism Czech Tourism 100 let Fórum cestovního ruchu Gastroknihy Hotel Horizont Pec pod Sněžkou Hotel Port Máchovo jezero Komerční banka Kudyznudy Kulinářské umění

Odborní partneři

Hasap

Hlavní mediální partneři

Minutka Trade&Mark Creative

Mediální partneři AKC ČR

C.O.T. Gastro & Hotel Štamgast & Gurmán Svět H&G Svět Horeca

Generální partner Sekce veřejného stravování

Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

Zlatý partner Sekce veřejného stravování

Hofmann Bohemia
 

Bronzoví partneři Sekce veřejného stravování

Country Life s.r.o. Robot Coupe SOU U Krbu

Partneři Sekce veřejného stravování

Bonduelle spol. s r. o. Centrální školní jídelna Třebíč Koleje a Menzy Univerzita Karlova PURENA Školní jídelna Novolíšeňská Školní jídelna Skřivánek Šmakoun SŠ a VOŠ České Budějovice SŠ Ostrava Hrabůvka ZŠ I. Sekaniny Ostrava - Poruba
 

Mediální partneři Sekce veřejného stravování

Jidelny.cz Trade&Mark Creative
 

Generální partner Národního týmu AKC ČR

Compass Group

Hlavní partner Národního týmu AKC ČR

Chef Club

Partner Národního týmu AKC ČR

Apetit Czech Tourism Flop a Flosman Flosman Národní zemědělské muzeum Premiu Gastro Thermomix ® - Vorwerk Titbit s.r.o. Wüsthof Wüsthof

Partner Juniorského národního týmu AKC ČR

Bidfood Gastrojobs.cz Národní zemědělské muzeum Nestlé Professional Thermomix ® - Vorwerk