Četl jsem a souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. Informace o cookies najdete ZDE.
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
se sídlem U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10

Základní pravidla pro pořádání akcí, programů a projektů
(seminářů, kurzů apod.) pod hlavičkou AKC ČR

 1. Před pořádáním akce regionální pobočky, odborné a zájmové sekce, národního nebo regionálního týmu, programu nebo projektu, předloží organizátor představenstvu AKC ČR ke schválení návrh rozpočtu akce. Bez předchozího schválení rozpočtu akce představenstvem AKC ČR, se akce nemůže uskutečnit pod hlavičkou AKC ČR.
 2. Všechny dopředu plánované akce na rok by měly být zahrnuty v ročním rozpočtu regionální pobočky, odborné a zájmové sekce, národní nebo regionálního týmu. V ročním rozpočtu budou zahrnuty pouze předpokládané příjmy a předpokládané výdaje na jednotlivou akci. Pouze u programů nebo projektů se zpracovávají rozpočty pouze na jednotlivé akce.
 3. V případě konání jednotlivých akcí dle ročního plánu a mimořádných akcí v průběhu roku mimo roční plán, se postupuje dle těchto pravidel.
 4. Rozpočet na akci je nutno předložit na sekretariát AKC ČR nejméně dva měsíce před termínem konáním akce.
 5. Rozpočet na akci musí být sestaven tak, aby vykazoval minimální zisk nebo v mimořádném případě byl za dotován z rezerv regionální pobočky, popřípadě z dotace centrály AKC ČR (která musí být předem řádně schválena představenstvem AKC ČR) a zároveň musí obsahovat kalkulaci na kolik účastníků jsou náklady počítány a jaký je možný minimální počet účastníků na akci.
 6. V případě, že se nepodaří naplnit minimální počet účastníků akce, organizátor alespoň s týdenním předstihem oznámí zrušení akce a tuto informaci zveřejní na stránkách AKC ČR.
 7. Po schválení rozpočtu akce v dostatečném předstihu, nejméně jeden měsíc před datem konání, bude rozpočet zveřejněn na webu AKC ČR.
 8. Na webu je nutné zveřejnit u konané akce následující informace: název, obsah akce, datum, místo konání a lektora kurzu.
 9. Lektor akce vypracuje pro účastníky základní textový materiál, který bude obsahovat zejména receptury, základní pokyny apod. Tento materiál obdrží účastníci při zahájení kurzu. Materiál bude označen logem AKC ČR.
 10. Platby za akci musí být vždy uhrazeny předem a na účet centrály. Platba v hotovosti smí proběhnout pouze jako mimořádná a musí být náležitě doložena podepsaným příjmovým dokladem. Pokud se akce neuskuteční budou přijaté platby vráceny zpět účastníkům.
 11. Všichni účastníci akce musí být zapsáni v prezenční listině, její šablona je ke stažení v zaheslované části webu AKC ČR. Je nutné vyplnit všechny požadované kolonky, včetně kontaktů. Kopii obdrží centrála s vyúčtováním, a pokud je akce sponzorována, obdrží ji i sponzor akce. Do prezenční listiny budou zapsáni i případní neplatící účastníci s poznámkou, z jakého důvodu jim bylo umožněno absolvovat akci zadarmo např. reciprocitou odborného pedagoga ze školy, která poskytuje prostory, technické zajištění, organizační zabezpečení akce apod.
 12. Je-li akce sponzorována, v úvodu tuto skutečnost organizátor sdělí účastníkům, je-li přítomný zástupce sponzora, tak ho organizátor představí a upozorní i na případnou sponzorskou prezentaci v rámci akce.
 13. Z každé akce pořídí organizátor fotodokumentaci a pokud se jedná o sponzorskou akci, tak i prezentace sponzora. Fotografie budou zaslány na sekretariát AKC ČR, popsané, s datem a názvem semináře včetně stručné zprávy z akce.
 14. Diplom o absolvování akce bude vydán všem řádně evidovaným účastníkům tedy i neplatícím. Lektor podepíše pouze diplomy s uvedenými jmény účastníků, které musí souhlasit s prezenční listinou.
 15. Po ukončení akce organizátor zpracuje vyúčtování akce a zašle na sekretariát ke schválení představenstvu AKC ČR, nejpozději do 30 dnů po skončení akce (pokud to není možné z důvodu nedodání faktury od partnerů apod. – zaslat alespoň předběžné vyúčtování z doposud doložených účetních dokladů).
 16. V mimořádném případě, kdy akce skončí ztrátou, uvede organizátor zdroj pokrytí ztráty např. dotací z účtu regionální pobočky nebo z pokladny apod.

Závěrečná ustanovení

 1. Základní pravidla pro pořádání akcí pod hlavičkou AKC ČR jsou závazná pro všechny regionální pobočky, odborné a zájmové sekce, národní a regionální týmy, projekty a programy AKC ČR.
 2. Základní pravidla pro pořádání akcí pod hlavičkou AKC ČR jsou platná a účinná od 12.3.2019
 3. Dosavadní znění Základních pravidel pro pořádání akcí pod hlavičkou AKC ČR pozbývají platnosti dnem nabytím účinnosti novelizovaného znění Základních pravidel pro pořádání akcí pod hlavičkou AKC ČR.

 

Generální partner AKC ČR

Bidfood

Hlavní partneři AKC ČR

Orkla Premiu Gastro

Partneři AKC ČR

Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Fomi Gastrojobs.cz JLV, a.s. Nektar natura Nestlé Professional Robot Coupe
 

Ostatní partneři

AMSP ČR Asociace hotelů a restaurací ČR Česká barmanská asociace Česká unie cestovního ruchu Český systém kvality služeb Chytré lékárničky Czech Carving Studio s.r.o. Czech Specials Czech Tourism Czech Tourism 100 let Gastroknihy Hotel Horizont Pec pod Sněžkou Hotel Port Máchovo jezero Kudyznudy Kulinářské umění Marcinčák víno

Odborní partneři

Hasap

Hlavní mediální partneři

Minutka Trade&Mark Creative

Mediální partneři AKC ČR

C.O.T. Gastro & Hotel Štamgast & Gurmán Svět H&G Svět Horeca

Generální partner Sekce veřejného stravování

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
 

Zlatý partner Sekce veřejného stravování

Hofmann Bohemia

Stříbrný partner Sekce veřejného stravování

Country Life s.r.o.
 

Bronzoví partneři Sekce veřejného stravování

Bonduelle spol. s r. o. CERIA s.r.o. DRANA CATERING EUROFIT Prosperity s.r.o. HAPPY FISH PURENA RATIONAL Robot Coupe SAVENCIA FD Šmakoun SOU U Krbu Vodňanská drůbež
 

Partneři Sekce veřejného stravování

Centrální školní jídelna Třebíč ČVS Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary Koleje a Menzy Univerzita Karlova Školní jídelna Jablunkov Školní jídelna Novolíšeňská Školní jídelna Skřivánek SŠ a VOŠ České Budějovice SŠ Charbulova Brno SŠ Ostrava Hrabůvka Zařízení školního stravování Opava ZŠ I. Sekaniny Ostrava - Poruba ZŠ O.Březiny Jihlava

Odborný partner Sekce veřejného stravování

Sekce nutričních terapeutů ČAS

Mediální partneři Sekce veřejného stravování

Jidelny.cz Trade&Mark Creative

Hlavní partner Národního týmu AKC ČR

Chef Club

Partner Národního týmu AKC ČR

Apetit Czech Tourism Národní zemědělské muzeum Premiu Gastro Wüsthof Wüsthof
 

Partner Juniorského národního týmu AKC ČR

Araven Bidfood Cookoncept Czech Specials Dellinger Gastrojobs.cz JLV, a.s. Národní zemědělské muzeum Nektar natura Premiu Gastro Thermomix ® - Vorwerk TOMGAST