Četl jsem a souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. Informace o cookies najdete ZDE.
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Lázeňský pohárek 2016

XVIII. ročník přehlídky  kuchařského umění

žáků SOU a SOŠ

Přílohy ke stažení Související články a fotogalerie Online přihláška

Související články

Fotogalerie ze soutěže

Soubory ke stažení

On-line přihláška - Lázeňský pohárek 2016, 9.12.2016

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Odborná škola:
Fakturační údaje včetně IČ:
Číslo účtu pro vrácení kauce:
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Kategorie:
Poznámka:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) zájmovým spolkem Asociace kuchařů a cukrářů ČR z.s. (dále jen „AKC ČR“), se sídlem U Krbu 521/45, Praha - 10, 108 00 (dále jen „správce“) pro účely uvedené níže.

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace ze semináře/ soutěže/akce za účelem umístění mé fotografie v digitální podobě v databázi AKC ČR z.s. na portále www stránek AKC ČR z.s. a to po dobu 10 let.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu 10 let.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka akcí a seminářů z webových stránek www.akc.cz. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován s nabídkou pořádání akcí a seminářů prostřednictvím telefonu a elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 10 let.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Prosím, je nutné zakliknout spam ochranu, jinak formulář nebude odeslán:

09.12.2016, 7:00-16:00, Slavnostní sál Grandhotelu Pupp, Karlovy Vary

Ročník: XVIII.Pobočka: pobočka Karlovy Vary

 

PARTNEŘI SOUTĚŽE:  

Grandhotel PUPP - http://www.pupp.cz/

Nestlé Česko s.r.o. , https://www.nestle.cz/cz 

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, http://www.czechtourism.cz/

Hortim-International, spol. s r.o - http://www.hortim.cz/cz/kontakt/pobocka-karlovy-vary/

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. - http://www.makro.cz/ 

GastroJobs.cz - http://www.jobspot.cz/

Magistrát města Karlovy Vary - https://mmkv.cz/cs

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary - http://www.ssstravovani.cz/   

 Wusthof - http://www.wusthof.cz/

Kde jinde oslavit 700té výročí narození Karla IV., než v jeho milovaných Karlových Varech, jak jinak oslavit to výročí, než dobrotami ze švestek, které do českých zemí právě Karel IV. nechal přivézt z Francie.

„ŠVESTIČKY ZE ZAHRÁDKY“

Jaká synonyma mají švestky v našich krajích, není těžké uhodnout - slivovice, povidla a Hujer. Ovšem v době 700. výročí narození Karla IV. dostávají švestky další význam. Právě během vlády Karla IV. se k nám švestky dostávají z Francie. No, a do Francie doputovali z Římské říše, ještě předtím si pochutnávali na švestkách v antické Řecku, kam je přinesli obchodníci ze Sýrie a Kavkazu.

 

Švestky jsou z kulinářského pohledu skvělou surovinou při přípravě omáček, náplní, ovocných salátů a kompotů. Nejznámějším jídlem jsou pak švestkové knedlíky, a je celkem jedno, jestli s mákem, tvarohem, strouhankou, …., a jestli je těsto bramborové, tvarohové, kynuté, nebo z odpalovaného těsta také není důležité. Zajímavé je, co vedlo Karla IV. k tomu, aby mimo vinné révy přivezl i sazenice švestek. Osvícený panovník věděl od francouzských dvorních lékařů o zázračné schopnosti švestek zlepšovat koncentraci a paměť - mimochodem mluvil 6-ti cizími jazyky. Karel IV. tak švestky doporučoval v českých zemích všem velmožům - nutno dodat, že ne všem se to líbilo. Drobný odpor šlechty proti Karlovým švestkám vedl olomoucký biskup Jan Volek (mimochodem jeden z posledních Přemyslovců). Ten sice založil první sady na Valašsku, ale protože první sklizeň snědl s přáteli na posezení, výsledkem byly těžké zažívací potíže.  

Z té doby se proto zachovalo posměšné označení pro švestky jako kadlátka, nebo karlátka. Švestky ovšem poměrně rychle zdomácněly a název Karlátka spíš vystihuje naše díky a úctu k velikému vladaři. 

Karle děkujeme. 

 

Základní informace:

Ø  startovné pro 1 vystavovatele činí 350,- Kč/vč.DPH + vratná kauce 1000,-Kč (kauce bude vrácena ihned po ranní registraci soutěžícího a předání výstavních pokrmů k hodnocení)

Ø  výrobky musí být dovezeny hotové, na místě již pouze naaranžované na porcelán či jiný vhodný materiál

Ø  hotové exponáty musí být připraveny k hodnocení na vystavovacích stolech do 8.30 hod.

Ø  každý soutěžící má přidělenu výstavní plochu stolu cca 120 x 80 cm nebo kulatý pr.140cm

Ø  výzdobu stolu si zajistí každý sám, výzdoba není předmětem hodnocení

Ø  soutěžící budou odměněni diplomy, bronzovým, stříbrným a zlatým pohárkem, věcnými cenami a medailemi v barvě cenných kovů v netradičním tvaru

Program:

7. 00 - 8.30 hod.             - dohotovení výrobků, vystavení na stoly a předání k hodnocení

         9.30 hod.             - zahájení praktické soutěže

  (pořadí se určuje podle vylosovaného čísla výstavní plochy)

       12.00 hod .            - občerstvení – společný oběd pro soutěžící a doprovod

- doprovodné akce dle rozpisu                                 

cca 16.00 hod.              - vyhodnocení, předání cen, oficiální ukončení soutěže

Pravidla soutěže: 

Soutěž kuchařů „Lázeňský pohárek“ se koná 9. prosince 2016

ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp a je pořádána:

AKC - ČR regionální pobočka Karlovy Vary

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská 56, Karlovy Vary

Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary

 

Podmínky účasti:

 

Soutěže se může v kategorii kuchař nebo cukrář účastnit pouze žák středního odborného učiliště nebo střední odborné školy, který není v oborech kuchař nebo cukrář vyučen.

Z jedné školy se může soutěže účastnit více žáků. Kromě školy mohou účastníci reprezentovat i pracoviště, na kterých vykonávají odborný výcvik nebo odbornou praxi.

Bude hodnocen výrobek i samostatná práce a zručnost soutěžících v přípravě pokrmů.

Ø  Vysílající škola nebo pracoviště zajistí pedagogický dozor nad svými účastníky v průběhu celé soutěže.

Ø  Organizátoři soutěže zajišťují dozor nad účastníky pouze v době soutěžního výkonu.

Soutěžní kategorie:

 

Kuchař/ka

I. soutěžní úkol - Pódiové vystoupení

 

3 porce moderního lehkého studeného či teplého předkrmu z tříchodového menu

Povinná surovina - ŠVESTKY neboli Karlátka!

Ø  v časovém limitu 30 minut v zázemí kuchyně +15 minut pódiového vystoupení + 5 minut na úklid pracoviště připravit 3 porce moderního lehkého předkrmu

II. soutěžní úkol - Výstava

 

K /1)  Tříchodové menu včetně desertu

Ø  studený nebo teplý předkrm, hlavní pokrm a studený či teplý desert

Ø  součástí vystaveného menu bude povinně předkrm z pódiového vystoupení

Ø  vše vystaveno ve studeném stavu

 

NEBO

 

K / 2)  Tři různé předkrmy

Ø  tři různé studené či teplé talířové předkrmy

Ø   součástí vystavených talířových předkrmů bude povinně předkrm z pódiového vystoupení

Ø  vše vystavené ve studeném stavu

  

Cukrář/ka

I. soutěžní úkol - Pódiové vystoupení

 

3 porce moderního lehkého desertu z tříchodového menu

Povinná surovina - ŠVESTKY neboli Karlátka!

Ø  v časovém limitu 30 minut v zázemí kuchyně +15 minut pódiového vystoupení + 5 minut na úklid pracoviště připravit 3 porce moderního lehkého desertu

 

II. soutěžní úkol - Výstava

 

C / 1)  Slavnostní mísa minidezertů /3 druhy po 4 kusech / + talířový desert

Ø  vše vystaveno ve studeném stavu

Ø  vystavený desert bude povinně desert z pódiového vystoupení

Ø  vše vystavené ve studeném stavu

 

NEBO

 

C / 2)  Tři  druhy restauračních moučníků /jednotlivě na talířích /

Ø  tři různé studené či teplé talířové deserty

Ø  součástí vystavených talířových desertů bude povinně desert z pódiového vystoupení

Ø  vše vystavené ve studeném stavu

 

NEBO

 

C / 3)  Slavnostní dort na volné téma pro 8 osob  /vykrojená výseč dortu na zvláštním talířku/  + talířový desert           

Ø  dort musí být porcovatelný na 8 porcí

Ø  ozdoba dortu musí být také porcovatelná na počet porcí

Ø  součástí vystavených talířových desertů bude povinně desert z pódiového vystoupení

Ø  vystavený desert bude povinně desert z pódiového vystoupení

Ø  vše vystavené ve studeném stavu

Podmínkou je povinná tepelná úprava jakékoli vlastní suroviny při pódiovém vystoupení.

Surovina může být předpřipravena v zázemí kuchyně v soutěžní části příprava.

Každý soutěžící bude mít k dispozici v den soutěže 200g čerstvých švestek, které zajistí organizátor. K dispozici bude jednotný porcelán pro servis připravených dvou porcí pódiových pokrmů, jednu porci může každý soutěžící naservírovat na vlastní inventář dle vlastní výstavy pokrmů za studena. Tato porce bude vystavena na soutěžní tabuli ke srovnání s již vystaveným pokrmem.

V zázemí kuchyně budou mít soutěžící k dispozici konvektomat, elektrické a indukční plotýnky, pracovní plochu.

Veškerý potřebný inventář si každý soutěžící zajistí sám.

Na podiu bude mít každý soutěžící k dispozici krájecí desku, dvě indukční plotýnky + pracovní plochu. Dohromady bude k dispozici jeden grill salamandr, jedna fritéza a Hold-o-mat, pro cukrářskou kategorii bude na podiu k dispozici pečící horkovzdušná trouba.

Pozor: Na indukční plotny je zapotřebí příslušný inventář, nefunguje každý!!!!!!

Vyhodnocení odbornou porotou je konečné a závazné, vymáhání výher právní cestou je vyloučeno.

Přihlášky do soutěže:

Přihláška na soutěž on-line na www.akc.cz nejpozději do 18. 11. 2016.

 

Na základě zaslané přihlášky bude vystavena faktura, na jejímž základě prosím uhraďte platbu. Neposílejte platbu před obdržením faktury, děkujeme.  

PŘI REGISTRACI SOUTEŽÍCH V DEN SAMOTNÉ SOUTĚŽE, BUDE KAŽDÉMU PŘEDÁN ORIGINÁL DAŃOVÉHO DOKLADU A ZÁROVEŇ BUDE VRÁCENA KAUCE NA BANKOVNÍ ÚČET UVEDENÝ V PŘIHLÁŠCE.

Případné další informace na tel. čísle.

Paluska Lukáš   -  Mobil:  777 67 40 38      E-mail: karlovy.vary@akc.cz


                                  ……..a na konec pár nápadů!

Filátko z kapra se švestkovou omáčkou

Kuřecí supreme se slivkovým chutnay

Vepřový medailonek na švestkovém ragů

Kuřecí balotýnka s ořechy a karlátky

Macerované švestky s carpaciem z jelení svíčkové

 

Knedlíčky plněné švestkami s tvarohem a cukrem

Tvarohové bochánky se slivkovým coulies

Jemné obláčky plněné karlátky s vanilkovým sabaionem

Švestkové brownies s makovou šlehačkou

Bramborový trhanec s karlátkovými povildly

Generální partner AKC ČR

Bidfood

Hlavní partneři AKC ČR

Orkla Premiu Gastro
 

Partneři AKC ČR

Diversey Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Fomi Gastrojobs.cz JLV, a.s. Nektar natura Nestlé Professional Robot Coupe
 

Ostatní partneři

AMSP ČR Asociace hotelů a restaurací ČR Česká barmanská asociace Česká unie cestovního ruchu Český systém kvality služeb Chytré lékárničky Czech Carving Studio s.r.o. Czech Specials Czech Tourism Czech Tourism 100 let Gastroknihy Hotel Horizont Pec pod Sněžkou Hotel Port Máchovo jezero Kudyznudy Kulinářské umění Marcinčák víno

Odborní partneři

Hasap

Hlavní mediální partneři

Minutka Trade&Mark Creative

Mediální partneři AKC ČR

C.O.T. Gastro & Hotel Štamgast & Gurmán Svět H&G Svět Horeca

Generální partner Sekce veřejného stravování

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
 

Zlatý partner Sekce veřejného stravování

Hofmann Bohemia

Stříbrný partner Sekce veřejného stravování

Country Life s.r.o.
 

Bronzoví partneři Sekce veřejného stravování

Bonduelle spol. s r. o. CERIA s.r.o. DRANA CATERING EUROFIT Prosperity s.r.o. HAPPY FISH PURENA RATIONAL Robot Coupe SAVENCIA FD Šmakoun SOU U Krbu Vodňanská drůbež
 

Partneři Sekce veřejného stravování

Centrální školní jídelna Třebíč ČVS Domov mládeže a Školní jídelna Karlovy Vary Koleje a Menzy Univerzita Karlova Školní jídelna Jablunkov Školní jídelna Novolíšeňská Školní jídelna Skřivánek SŠ a VOŠ České Budějovice SŠ Charbulova Brno SŠ Ostrava Hrabůvka Zařízení školního stravování Opava ZŠ I. Sekaniny Ostrava - Poruba ZŠ O.Březiny Jihlava

Odborný partner Sekce veřejného stravování

Sekce nutričních terapeutů ČAS

Mediální partneři Sekce veřejného stravování

Jidelny.cz Trade&Mark Creative

Hlavní partner Národního týmu AKC ČR

Chef Club

Partner Národního týmu AKC ČR

Apetit Czech Tourism Národní zemědělské muzeum Premiu Gastro Wüsthof Wüsthof
 

Partner Juniorského národního týmu AKC ČR

Araven Bidfood Cookoncept Czech Specials Dellinger Gastrojobs.cz JLV, a.s. Národní zemědělské muzeum Premiu Gastro Thermomix ® - Vorwerk TOMGAST